Animal Isolation Calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
Dog (Beagle)
Dog (Beagle)
Oct 6 all-day
Dog (Beagle) Hepatocyte Isolation
Rat (Wistar) Isolation
Rat (Wistar) Isolation
Oct 6 all-day
Rat (Wistar) Isolation
Mouse (CD-1) Male
Mouse (CD-1) Male
Oct 6 – Oct 7 all-day
Mouse (CD-1) Hepatocyte Isolation – MALE
7
Rat (Sprague-Dawley)
Rat (Sprague-Dawley)
Oct 7 all-day
Rat (Sprague-Dawley) Hepatocyte Isolation
8
9
10
11
12
13
Mouse (C57Bl/6)
Mouse (C57Bl/6)
Oct 13 – Oct 14 all-day
Mouse (C57Bl/6) Hepatocyte Isolation
Rat (Sprague-Dawley)
Rat (Sprague-Dawley)
Oct 13 – Oct 14 all-day
Rat (Sprague-Dawley) Hepatocyte Isolation
14
15
16
17
18
19
20
Rat (Wistar Hannover) Isolation
Rat (Wistar Hannover) Isolation
Oct 20 – Oct 21 all-day
Rat (Wistar Hannover) Isolation
21
22
23
24
25
26
27
Rat (Sprague-Dawley)
Rat (Sprague-Dawley)
Oct 27 – Oct 28 all-day
Rat (Sprague-Dawley) Hepatocyte Isolation
Rat (Wistar)
Rat (Wistar)
Oct 27 – Oct 28 all-day
Rat (Wistar) Hepatocyte Isolation
28
29
30
31